Matrix Ostatecznie Przestał Istnieć!!! – Śmię Wątpić…?

„DOPÓKI NIE UCZYNISZ NIEŚWIADOMEGO – ŚWIADOMYM, BĘDZIE ONO KIEROWAŁO TWOIM ŻYCIEM, A TY BĘDZIESZ NAZYWAŁ TO PRZEZNACZENIEM.”  C.G.JUNG

Dzisiaj, kiedy dla Władców Matrixu przyszedł Czas Rozliczeń, My Ludzie możemy wreszcie zacząć żyć GODNIE!

A Oni „Obżarci” naszą energią przez miliony lat muszą teraz przez kolejne miliony wydalić jej produkty, nie podlegając żadnej ewolucji. Taka jest cena ich MATRIXOWYCH NIEGODZIWOŚCI!!Oni zaczynają się nas bać-to dobra wiadomość dla nas!Powiecie zapewne ależ my żyjemy godnie! Pracujemy, wychowujemy nasze dzieci, dorabiamy się!Ale czy to jest prawdziwe „godne życie”? Czy nie jesteście pełni lęków o przyszłość? Czy jesteście usatysfakcjonowani w pracy dla korporacji uczestnicząc w „wyścigu szczurów”, czy będąc wykorzystywany przez prywatnych przedsiębiorców na „umowie śmieciowej”? Czy nie czujesz przerażenia po komunikatach w mediach ile osób umiera codziennie wskutek tzw. „chorób cywilizacyjnych”, które są dziełem ludzkim, a nie naturalnym i z którymi współczesna medycyna kompletnie sobie nie radzi? nie będę dalej wyliczał bo jest dla mnie oczywiste że „NIE”. A dlaczego to wszystko ma miejsce? Odpowiedź jest prosta jak „CEP”! Wszyscy żyjemy w „matriksowej rzeczywistości-nierzeczywistej”.

Stworzyli ją władcy matriksu na bazie tzw. „fałszywych flag” czyli fałszywej historii, fałszywej filozofii, fałszywej religii itd., itd…… a nasze niedoskonałe zmysły przyjęły je za rzeczywistość!Wróćmy zatem do pojęcia „godnego życia”. Czy można więc naprawdę „żyć godnie” w takiej „matriksowej rzeczywistości -nierzeczywistej”? jestem w 100% przekonany że nie! Co więc robić aby jednak „żyć godnie”? Trzeba po prostu starć się ze wszystkich sił aby stać się „człowiekiem oświeconym” czyli „świadomym czyhających na nas wszędzie zagrożeń”!

a osiągnąć ten stan można wyłącznie pracą ze swoją świadomością, poprzez ustawiczne usuwanie z niej pozostałości pomatriksowych stereotypów, które nie dość że utrwalają te stereotypy, to dodatkowo dostarczają Matriksowcom naszych tak nam potrzebnych energii życiowych! tylko w ten sposób możemy zbliżyć się do naszego „stwórcy”, naszego odwiecznego ojca! PS. I nie martwcie się że nie starczy Wam czasu! Jesteśmy wszak „nieśmiertelni, jakimi uczynił nas stwórca”!!! Śmierć nie istnieje, jest tylko nasza „nieśmiertelna dusza i nieustanny ruch i przekształcenia energii kosmicznych”,

Jesteśmy Nieśmiertelni Jak udowadnia to profesor Jan Talar!„A więc nie lękajcie się – śmiało zmieniajcie swoją nierzeczywistość w rzeczywistą rzeczywistość”

JEŚLI MOŻESZ PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ POMOCY DZIECIOM ŚWIATA: 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.