Propagandowa Wizja Świata

„Ten, kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł” – Albert Einstein.

Kto przeżył swoją młodość w poprzednim ustroju wie, że wizja świata kształtowana w naszych umysłach przez oficjalne media, nie ma wiele wspólnego z obiektywną rzeczywistością. Media, szkolnictwo i wszystkie państwowe instytucje notorycznie ją zniekształcają, tworząc obraz rzeczywistości gloryfikujący obecną „Władzę” i odpowiadającą tej władzy „Prawdziwą Historię Świata”.

obecną rzeczywistością i historią, które są przecież tylko fragmentem ogólnego „Obrazu Świata”, kształtowanego przez wytyczne tworzone przez „Grupę Bogaczy” która faktycznie rządzi światem. Dlatego zmienić ten obraz w głowach rodaków jest bardzo ciężko, bo przecież uznali że obraz ten jest ich własną interpretacją rzeczywistości. Wszak w całym ich życiu prano im mózg i podawano rozmyślnie spreparowaną rozmyślnie „Pigułkę Prawdy” która jest zwodniczą nakładką na obiektywną rzeczywistość.

Kiedy przypominam sobie ile kłamstw, podanych jako absolutną i obiektywną prawdę, przyswoiłem sobie i przyznałem za moje osobiste odczucia w swoim 69 – letnim życiu, to ogarnia mnie przerażenie, bo ta świadomość gwałtownie wyrywa mnie z mojej „Strefy Komfortu” i zmusza bezwzględnie do aktywnego śledzenia „Niezależnych Mediów”, aby nadal nie ulegać tym „szkodliwym fantasmagoriom”.

JEŚLI MOŻESZ PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ POMOCY DZIECIOM ŚWIATA: 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.