Najstraszniejszy Horror od początku Świata w odcinkach!!!-The Scariest Horror from the beginning of the World in installments !!!

Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”  C.G.Jung

Styczeń 2017 Roku -Świat stanął na Rozdrożu!

Europę Zalewa fala uchodźców z krajów bliskiego wschodu…..

….gdzie z jednej strony współcześni barbarzyńcy mieniący się „bojownikami Panstwa ISIS „, ktorych nieudane PRÓBY Amerykańskiej Interwencji w Iraku i Syrii TYLKO wyposażyły w najnowsza technologie wojenną, dokonują niewyobrażalnych zbrodni w imię Allaha na mieszkańcach Syrii, Iraku i innych państw, z Drugiej strony złowrogi satrapa Asad, nie wachający SIĘ używać przciwko swojemu narodowi nawet gazów bojowych, wspierany przez cynicznych Rosjan i ich najnowszą technikę bojową, dokonuje bezwzględnej egzekucji swoich przeciwników.

Ludzie zajmują się własnymi sprawami, czyli zarabianiem pieniędzy potrzebnych do zaspokajania absurdalnych potrzeb wmawianych im przez wszechobecną reklamę podprogową, główny instrument kreacji super konsumpcyjnych społeczeństw. O tlącym się na Ukrainie konflikcie nikt już nie chce pamiętać. Zamożny Świat Zachodu leniwie przetrawia swoje bogactwo, jak podczas wszystkich konfliktów 20 wieku, kiedy Turcy wymordowali 1.500.000 Ormian, Stalin wymordował 22.000.000 chłopów i wiele milionów innych obywateli, kiedy Hitler ekterminował całe narody, kiedy czewony watażka Pol Pot motykami i siekierami wymordował 2.500.000 swojej inteligencji, Kiedy w Afryce trwała rzeź plemienia Tootsi i wreszcie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy żyjące do tej pory w zgodzie narody byłej Jugosławii, wzajemnie zaczęły się eksterminować.

Europa obecnie, wyparłwszy się swojego chrześcijańskiego rodowodu, swoich mających ponad 1000 lat narodowych tradycji, swoich chumanistycznych ideałów na rzecz konsumpcjonizmu i pseudo poprawności politycznej służących li tylko ochronie ponad narodowych interesów, przypomina leniwą, zapasioną dziewkę która dawno zapomniała o swoich młodzieńczych ideałach i pilnuje wyłącznie swoich interesów, przykrywając swą niegodziwość frazesami klepanymi powszechnie przez unijnych, sowicie wynagradzanych za pieniądze obywateli, nieudolnych urzędników, którzy za nic mają prawa i swobody swoich pobratymców i gotowi są używać wszelkich środków aby utrzymać obecne staus quo które zapewnia im obfite objadania się europejskim tortem.

Widać to wyraźnie w sposobie traktowania Polski czy Węgier, narodów traktujących poważnie swoją narodową, kulturalną i religijną tożsamość i próbujących się uporać z narzuconą im przez transformujących się w nowych kapitalistów, byłych elit komunistycznych, którym sprzedajna wierchuszka Solidarności, na mocy porozumie okrągłego stołu w 1989 roku, pozwoliła na uwłaszczenie się na majątku narodowym, przez ostatnie 25 lat.

Nie dostrzegają nawet nadciągającego gwałtownie niebezpieczeństwa wyrugowania i podporządkowania sobie europejskiego, bezideowego, konformistycznego do obłędu, skomercjalizowanego do granic możliwości społeczeństwa, przez arabską doktrynę Wojującego z Zachodem Islamu, głoszoną przez oszalałych z żądzy władzy Imamów, którzy w eurpejskich miastach, w wybudowanych dla nich za społeczne pieniądze meczetach, jawnie nawołują do walki i mordowania wszelkimi dostępnymi środkami wszelkich innowierców i zamiast zostać napiętnowani, izolowani i deportowani do swoich krajów, są przez organy bezpieczeństwa, państw których obywateli każą mordować, skutecznie ochraniani, bo tak podobno nakazuję im przestrzeganie poprawności politycznej. Toż to obłęd i dowód zidiocenia URZĘDNIKÓW Zachodniej Europy!!!

JEŚLI MOŻESZ PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ POMOCY DZIECIOM ŚWIATA

Reklamy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.